ระวังภัย ช่องโหว่ในเครื่องพิมพ์ HP ผู้ไม่หวังดีสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ Read more...

เทคโนโลยีเด่นๆ อะไรที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีหรือสองปีนี้? ..คลาวด์คอมพิวติ้งจะต้องหลีกทางให้กับ Fog Computing หรือไม่..เทรนด์ของอุปกรณ์สวมใส่ที่เชื่อมต่อเครือข่าย (Wearables) จะเป็นอย่างไร?  ประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์จะผสานเข้ากับการซื้อของที่ร้านของคุณอย่างไร?  


Read more...