เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2562 NetONE Network Solution Co.,Ltd  ร่วมกับ VMware (Thailand) Co.,Ltd จัดงาน Workshop ภายใต้ชื่องาน “VMware NSX Experience Day” Accelerate Software Defined Network and Security ณ  True Space Centerpoint of Siam Square ภายในงานลูกค้าได้รับประสบการณ์จริงจากการทดลองใช้งาน รวมถึงได้ทดสอบ Function ต่างๆของ VMware NSX ผ่าน Cloud LAB รวมไปถึง Feature Updated ของตัว Firewall & Loadbalancer ที่มีมาให้พร้อมกับ License NSX ซึ่งมีความสามารถที่ดี ยืดหยุ่น และเพียงพอสำหรับการใช้งานทดแทน HW Appliance ได้

«
»
Copyright © 2020. NetONE Network Solution Co.,Ltd. All rights reserved.